Vanskeligere å utvise kriminelle

0Shares

Utlendinger som tidligere er utvist fra Norge, blir tatt hånd om raskt av politiet og rettsvesenet, skriver Aftenposten.

Utlendingsdirektoratet vedtok å utvise en polsk 31-åring fra Norge i mars i fjor med innreiseforbud i to år. Siden den gang er mannen tatt og sendt fem ganger ut av landet. 18. mai i år ble han dømt til 120 dagers fengsel, med 60 dager ubetinget.

En 45 år gammel polsk kvinne ble dømt til fengsel i 90 dager med 60 av dem ubetinget. Da de nye EU-landene kom med i unionen 1. mai ble kriteriene strengere for utsendelse. Der det tidligere var nok å jobbe ulovlig for å bli utvist, mens det nå må ligge personlige forhold til grunn som innebærer en aktuell og tilstrekkelig alvorlig trussel mot grunnleggende samfunnshensyn, så som brudd på straffelovens terrorbestemmelser eller grov kriminalitet med fare for gjentakelse.