HRS truer med rettsak

0Shares

– Vi gjør oppmerksom på at det er svært aktuelt å vurdere uttalelser og påstander i forhold til Straffelovens bestemmelser om ærekrenkelser, skriver advokat Per Danielsen i et brev til statsråden.

Den kjente injurieadvokaten representerer HRS og deres ledere Hege Storhaug og Rita Karlsen.

Bakgrunnen for advokat Per Danielsens henvendelse til Dåvøy er hennes omtale av hvordan jenter med minoritetsbakgrunn er blitt utnyttet av HRS, i følge Dagsavisen.

Også Tove Smaadahl, leder av Krisesentersekretariatet, trues med injuriesøksmål for å ha uttalt seg om krisesentrenes negative erfaringer med HRS.

«De gjøres oppmerksom på alvorlighetsgraden av å framsette slike grove påstander. Det vises i denne sammenheng til Straffelovens paragraf 246-248», skriver Danielsen til Smaadahl.