Sexslave fikk asyl i Norge

0Shares

For første gang har en tvangsprostituert kvinne fått status som flyktning med permanent arbeids- og oppholdstillatelse i Norge. Avgjørelsen kan danne praksis for behandlingen av tilsvarende asylsøknader.


– Nemnda er kommet til at klageren med rette frykter forfølgelse fra det kriminelle prostitusjonsmiljøet i Albania. Forfølgelsen har sin årsak i at kvinnen tilhører en spesiell sosial gruppe. Hun kan ikke søke beskyttelse hos albanske myndigheter, skriver nemndleder Unni Mette Vårdal i Utlendingsnemnda (UNE).

UNE har aldri tidligere klagebehandlet asylsøknader fra ofre for tvangsprostitusjon der klagerens historie legges til grunn. Nemnda har heller ikke behandlet mange saker hvor betegnelsen «kjønnsbasert forfølgelse» eller «sosial gruppe» drøftes på et prinsipielt grunnlag.

– Dette er en viktig sak for oss. Vedtaket kan bli retningsgivende for vurderingen av tilsvarende asylsøknader, sier direktør Terje Sjeggestad i UNE til Dagsavisen.