Hver tredje fikk opphold i Norge

0Shares

– At 30 % av asylsøkerne får beskyttelse etter at søknadene deres er grundig behandlet, viser at asylsøkere ikke først og fremst er økonomiske lykkejegere, slik mange synes å tro.

I 2000 innstiftet FNs generalforsamling 20. juni som Verdens flyktningdag, en dag da verden skal gjøre en ekstra innsats for å huske verdens flyktninger og deres prøvelser.

UDI-direktør Trygve G. Nordby benytter dagen til å slå et slag for asylinstituttet:

– Vi har de siste årene hatt en debatt i Norge som alt for ofte har hatt som utgangspunkt at asylsøkere er lykkejegere med økonomiske motiver, og at mange av dem er kriminelle. I anledning Verdens flyktningdag ønsker jeg å bidra til å gi debatten en annen retning ved å fokusere på at en stor andel av asylsøkerne som kommer til Norge faktisk har behov for beskyttelse, og vestlige lands asylsystemer er en viktig faktor i det internasjonale arbeidet for å gi beskyttelse til flyktninger.

Tallene så langt i år viser at 30 % av asylsøkerne som får saken sin vurdert i Norge, trenger beskyttelse. Samtidig har antall antatt grunnløse asylsøkere gått kraftig ned.

– Gjennom målrettet arbeid fra myndighetenes side har vi klart å redusere tilstrømningen av asylsøkere uten behov for beskyttelse, og Verdens flyktningdag gir en god anledning til å snakke mer om dem som kommer hit og trenger og får vår beskyttelse. For at de skal føle at Norge er ”A place to call home”, som er mottoet for Verdens flyktningdag i år, er det viktig at vi har en edruelig og ikke-stigmatiserende debatt om asylsøkere. Debatten må baseres på fakta, ikke myter og antagelser, fastslår Nordby.

I perioden januar til mai 2004 har Utlendingsdirektoratet realitetsbehandlet 3 200 asylsøknader. 750 personer har fått innvilget enten asyl eller opphold av beskyttelsesgrunner, mens 200 personer har fått opphold av tungtveiende humanitære årsaker. 2 250 har fått avslag. I tillegg er i overkant av 1 500 asylsøkere henvist til andre europeiske land som etter reglene i Dublin-konvensjonen har ansvaret for å vurdere deres søknader.