15 prosent asylhoppere

0Shares

Det betyr at de ikke har rett til å få sin søknad behandlet i Norge.

– Av de rundt 12.000 fingeravtrykksprøvene av asylsøkere som ble sendt til den europeiske fingeravtrykksdatabasen Eurodac i fjor, var 1.800 allerede registrert, opplyser politioverbetjent Øystein Falmår ved Kripos til ANB. Falmår leder Registeravsnittet ved Kripos Fingeravtrykksavdeling.

Personer som er registrert i Eurodac har enten søkt asyl eller tatt seg ulovlig inn i ett eller flere av landene som bruker databasen. Totalt 27 land tilknyttet den såkalte Dublin-konvensjonen bruker i dag Eurodac.