Krangler videre

0Shares

Asylmottaket på Mysen bruker to eneboliger på utsiden av selve mottaket som bolig for asylsøkere. Eidsberg kommune ber nå om at mottaksdriften i disse avvikles omgående.

Flyktningebistand AS ved advokat Arne Os er derimot ikke interessert i å følge kommunens pålegg. Selskapet varsler tvert i mot søksmål.

– Åpenbare feil

En lang diskusjon skulle vært avsluttet forrige uke. Da sa fylkesmannen i Østfold at Eidsberg kommunes vedtak var riktig. Mysen mottak må redusere antall beboere fra dagens makstall på 230 til 130.

– Vedtaket fra fylkesmannen lider av åpenbare feil. Blant annet er det ikke tatt hensyn til et rundskriv fra Kommunaldepartementet om at drift av asylmottak er en nasjonal oppgave, sier Arne Os.

Søksmål

Advokaten til Flyktningebistand sier at de ber fylkesmannen å revurdere sitt vedtak.

– Skjer ikke det, vil vi gå til søksmål eventuelt med oppsettende virkning, sier Os.

Dermed vil Flyktningebistand ikke etterkomme kommunens krav om å redusere antall beboere.

Nedbemanningsplan

Administrasjonssjef i Eidsberg kommune Jan Tyrhaug ber i et brev om at det snarest utarbeides en plan for tilpasning av driften slik at mottaket kommer ned til 130 beboere.

Svaret fra Arne Os er at han venter på fylkesmannens revurdering.

– Hvis kommunen i mellomtiden prøver seg med dagsbøter eller lignende blir vi tvunget til å gå til søksmål med en gang, sier Os.