Færre arbeidsledige

0Shares


Korrigert for vanlige sesongmessige svinginger er det 1 900 færre arbeidslause enn ved utgangen av mai. Det er særlig i de konjunkturutsette yrker som industri, ingeniørarbeid og bygg og anlegg at arbeidsledighet går ned.

– Vi ser klarere tegn til at konjunkturoppgangen gir ei bedring på arbeidsmarkedet, seier assisterende arbeidsdirektør Yngvar Åsholt.

De siste månedene har arbeidsledighet i industrien gått ned. Også innen bygg og anlegg og i ingeniøryrker går arbeidsledighet ned. I offentlig sektor øker ledigheten fremdeles, særlig innen helse, pleie og omsorg.

Ledigheten er høyest blant personer med yrkesbakgrunn fra industrien (5,0%) og i serviceyrker (4,9%), og lavest i undervisningsarbeid (2,0%) og i helse, pleie og omsorg (2,4%).

Det er også klare tegn på positivt utvikling innen IT bransje.