Utvist etter proformaekteskap

0Shares


En mann fra Tyrkia ble utvist fra Norge på grunn av at Utlendingsdirektoratet mente at vilkårene for opphold ikke var oppfylt. I samråd med en advokat bestemte han seg for å anke avslaget. Nå synes det imidlertid klart at mannen ikke får slå seg ned her i landet. Borgarting lagmannsrett har kommet til at Utlendingsnemnda hadde sitt på det tørre da den avviste mannens klage.

Mannen er forlengst sendt ut av landet, og han fikk ikke mulighet til å følge sin egen sak på nært hold da den nylig ble behandlet av domstolen. Årsaken er at han ikke fikk visum til Norge. I tillegg til å ha tapt saken mot utlendingsmyndighetene må han ut med nesten 30 000 kroner i saksomkostninger til staten.

Et sentralt poeng i saken er at tyrkeren skal ha giftet seg med en kvinne for å få anledning til å bli i Norge. Ekteskapet ble så problemfylt at kvinnen begjærte separasjon hele seks ganger. Årsaken var at hun ble svært dårlig behandlet, ifølge hennes egen forklaring. Politiet måtte kobles inn flere ganger.

Kvinnen har i politiavhør forklart at hun og mannen ikke levde sammen som i et vanlig ekteskap. Hun hevdet at han opptrådte truende hver gang hun varslet at hun ville gå fra ham.

Lagmannsretten mener at det er overveiende sannsynlig at formålet med ekteskapet var mannens ønske om å oppnå arbeids- og bosettingstillatelse her i landet

– Det er et klart mønster i at han har opptrådt langt mer vennlig mot henne i de perioder han følte at dette var nødvendig for å hindre separasjon. Han oppnådde et betydelig psykisk overtak over henne gjennom omfattende bruk av vold og trusler, heter det blant annet i lagmannsrettens dom.