Fornøyd med rask asylbehandling

0Shares

Frem til 20. juni i år har 133 søknader blitt behandlet i den såkalte 48-timersprosedyren. Prosedyren går ut på at asylsøkere fra det som defineres som trygge land, skal få sine asylsøknader behandlet innen 48 timer. Dersom søknaden ikke er åpenbart grunnløs, skal saken overføres til vanlig prosedyre for asylsøknader. Kun én av de 133 søknadene som er behandlet med 48-timersprosedyren er overført til vanlig prosedyre.

– Hurtigprosedyren har bare eksistert et halvt år, men vi har allerede sett en tydelig nedgang i antall asylsøkere fra land som betraktes som trygge, sier Erna Solberg.

Statsråden mener erfaringen med 48-timersordningen tyder på at denne eller lignende løsninger bør videreføres.

Advokatforeningen og Amnesty International har tidligere uttalt at de frykter for asylsøkernes rettssikkerhet ved å innføre en slik ordning, men Solberg avviser at rettssikkerheten svekkes.

– Jeg vil fremheve at det ikke er motsetning mellom hurtig og forsvarlig saksbehandling, sier Solberg.