Søksmål mot 46 asylsøkere

0Shares

Utlendingsdirektoratet går rettens vei for å kaste de 46 asylsøkerne ut av landet, skriver Aftenposten. Asylsøkerne, som oppholder seg ulovlig i Norge etter å ha fått endelig avslag om oppholdstillatelse, kan ikke transporteres ut av landet med tvang fordi de mangler identitetspapirer.

UDI sier at asylsøkerne kan kastes ut på lik linje med folk som kastes ut av boligene sine fordi de ikke betaler husleie og mener det er hjemmel for dette i tvangsfullbyrdelsesloven. Det har imidlertid aldri blitt gjennomført et lignende tiltak mot beboere i asylmottak.

— Personene dette gjelder har alle fått tilbud om å få bli i boende i mottak dersom de er villige til å samarbeide om frivillige løsninger for hjemreise, sier assisterende avdelingsdirektør Roald Kristiansen i UDI.

Barn og familier med barn blir ikke berørt av den strengere praksisen. De 46 personene dette gjelder skal ikke ha vist noen som helst vilje til samarbeid for å finne en løsning og blir derfor nå stevnet for retten.

Alle asylsøkere, som har fått sine søknader avslått, mistet fra nyttår retten til å bo i statlige mottak. Regjeringsadvokaten er i ferd med å klargjøre søksmål mot de 46 personene som ikke vil reise frivillig og de første namsrettsavgjørelsene er ventet å foreligge i løpet av august.