Rammes av norsk raseskille

0Shares

Enslige mindreårige asylsøkere får dårligere tilbud enn foreldreløse norske barn.

– Ren raseskillepolitikk, mener Bjarne Kristoffersen, leder av PRESS – Redd Barna Ungdom.

Barn som kommer til Norge alene og søker asyl regnes først og fremst som asylsøkere og dernest som barn, mener PRESS.

Ungdomsorganisasjonen til Redd Barna viser til at norske barn er sikret langt tettere oppfølging gjennom lovverket, og mener asylsøkerbarna burde behandles på samme måte.

– Det ville ha gitt dem større rettssikkerhet, bedre oppfølging, bedre helsevern – et bedre liv, rett og slett. Forskjellene er helt vanvittige, og jeg har ingen problemer med å kalle dette raseskillepolitikk, sier leder av PRESS, Bjarne Kristoffersen, til NTB.

Han mener regjeringen feier problemene under teppet, selv om han medgir at et rundskriv fra barne- og familieminister Laila Dåvøy (KrF) tirsdag tross alt bidrar til bedring.

– Det er positivt at de forsøker å få ned saksbehandlingstiden og bra at de fastslår at barnevernet har et ansvar. Dessuten er det bra at dette rundskrivet kommer fra barne- og familieministeren og ikke fra kommunalministeren, som vanligvis har ansvaret for asylsøkere, sier Kristoffersen, som mener at regjeringen dermed anerkjenner at dette dreier seg om barn