Ingen masseinnvandring til Norge

0Shares

– Dette er nok meget vanskelig å svare på. Statisk Sentralbyrå har ikke laget noen fremskriving av innvandrerbefolkningen, fordi dette er vanskelig å gjøre på en faglig forsvarlig måte sier Cathrin Bretzeg, statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet.

– Ser vi på tallene fra de siste årene, ser vi imidlertid at innvandringen i Norge har gått tilbake. Videre ser vi at den største gruppen som får opphold, får det på grunnlag av familiegjenforening. Nesten halvparten av denne gruppen blir gjenforent med norske statsborgere som gifter seg med utlendinger.

En stor gruppe er altså nordmenn som finner sin ektefelle i utlandet. Det ble i 2002 gitt nesten 1 000 familiegjenforeninger til personer fra Russland og til Thailand, nesten 500 til Filippinene, vel 500 til Polen og Baltikum. Bare for disse landene kommer en opp i 3 000 personer, og nesten 2 000 av dem er kvinner gift med norske menn.

– Regjeringens politikk er regulert og styrt innvandring, beskyttelse til flyktninger og like muligheter for alle. Dette vil vi fortsette med i årene som kommer, sier Bertzeg