– Hurtig behandling av asylsøknader forsvarlig

0Shares

For å gi disse personene et signal og for å kunne bruke ressursene på de som virkelig trenger det, innførte regjeringen den 1. januar i år en såkalt 48-timersprosedyre for asylsøkere fra trygge land. Hvilke land som anses å være trygge, vurderes fortløpende. Denne prosedyren innebærer at asylsøknader behandles i løpet av 48 timer.


– Søknadene blir like grundig behandlet som tidligere og alle søknadene behandles individuelt. Dersom det kommer frem opplysninger som reiser den minste tvil om hvorvidt søkeren har behov for beskyttelse, skal saken umiddelbart overføres til den vanlige prosedyren. Søkerne mottar på vanlig måte informasjon fra Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) og de har klagerett, sier Solberg.


Alle asylsøkere får i dag tre timer advokatbistand i første instans og ytterligere tre timer advokatbistand ved eventuell klage.

Frem til 20. juni har 133 søknader blitt behandlet i 48-timersprosedyren. I ett tilfelle ble saken overført til den vanlige prosedyren fordi den ikke ble ansett å være åpenbart grunnløs.


– Det er gledelig at nesten alle disse sakene er behandlet innen 48 timer, slik at belastningen ved å vente på avgjørelsen er sterkt redusert for disse søkerne.


Hurtigprosedyren har bare eksistert et halvt år, men vi har allerede sett en tydelig nedgang i antallet asylsøkere fra land som betraktes som trygge. Dette frigjør ressurser til behandling av andre saker, noe som gir kortere saksbehandlingstid for alle søkere.


– De positive erfaringene med 48-timersprosedyren gir grunnlag for videre arbeid med løsninger som kan bidra til at alle som har grunnløse asylsøknader, uavhengig av hvor de er fra, får raskt svar på søknaden. Jeg vil fremheve at det ikke er motsetning mellom hurtig og forsvarlig saksbehandling. Derfor vil jeg fortsatt ha fokus på hurtige saksbehandlings-prosedyrer, uten at det skal gå på bekostning av asylsøkernes rettsikkerhet sier kommunalminister.


Alle saker vil fortsatt få en individuell behandling og alle asylsøkere som blir forfulgt i hjemlandet, vil fortsatt få beskyttelse i Norge.