Kritisk til politirazzia i skolene

0Shares

Ved flere anledninger har politifolk kommet til skoler for å ta med seg elever. Mange er blitt skremt. Det offentlig oppnevnte Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) krever at politiet holder seg unna skolene.

– Det har vært episoder som burde vært unngått. Skolen skal være en trygg havn for barna, og det må politiet og andre myndigheter respektere. De bør endre rutinene for å unngå slike situasjoner i fremtiden, sier utvalgets nestleder, Odd Emil Ingebrigtsen til Aftenposten .

Foreldreutvalget for grunnskolen er et rådgivende organ for Utdanningsdepartementet i saker som angår forholdet mellom hjem og skole. Allerede i fjor tok foreldrene kontakt med Justisdepartementet for å påpeke problemene som skapes når polititjenestemenn tropper opp i skolegården.

Bakgrunnen er en hendelse på Vestvågøy i Nordland, der lensmannen hentet en utenlandsk elev. Familien skulle sendes ut av landet etter å ha fått avslag på søknadene om asyl. Både eleven og klassekameratene reagerte sterkt, og rektor fikk kritikk fordi han angivelig samarbeidet med politiet. Saken ble innklaget til foreldreutvalget.

En lignende episode skjedde vinteren 2000, da mer enn 20 politifolk i Oslopolitiet deltok i en storaksjon mot barneranere. Flere av ungdommene ble arrestert mens de var på skolen.

Odd Emil Ingebrigtsen har forståelse for politiets vanskelige arbeidssituasjon. Men han minner om at det må vises varsomhet ovenfor barn. Det tilsier at politifolk lar være å oppsøke skoler for å hente mindreårige elever.