Asylbarn i bur

0Shares

Etter kritikk fra FN, Barneombudet, PRESS – Redd Barna Ungdom og mange andre frivillige organisasjoner sendte barne- og familieminister Laila Dåvøy tirsdag ut et rundskriv om at omsorgen for enslige, mindreårige asylsøkere skal skjerpes. PRESS – Redd Barna Ungdom mener rundskrivet er en avledningsmanøver fra en hardt presset statsråd.

– Rundskrivet stopper ikke diskrimineringen av enslige, mindreårige asylsøkere. Mens målet med barnevernsinstitusjoner er å skape en trygg ramme for barn som trenger offentlig omsorg, synes målet for mottak for enslige, mindreårige asylsøkere å være et bur for oppbevaring inntil dere videre skjebne er avgjort, sier leder i PRESS — Redd Barna Ungdom, Bjarne Kristoffersen. Han mener at Laila Dåvøy forsøker å feie den brutale behandlingen enslige, mindreårige asylsøkere utsettes for under teppet.

Rundskrivet pålegger Utlendingsdirektoratet kortere saksbehandlingstid for asylsakene til de enslige mindreårige, utover det påpekes det at barnevernet har et visst ansvar for enslige, mindreårige asylsøkere som kommer til kommunen.

– Stortinget har vedtatt en barnevernslovgivning som gjelder for alle barn som oppholder seg i landet, da kan ikke Laila Dåvøy opprette en dårlig etterligning av barnevernssystemet for å ha et sted å plassere de enslige, mindreårige asylsøkerne, sier Kristoffersen.