Føler seg utsatt for omvendt rasisme

0Shares

– Vi fikk et brev der SMED skriver om fengselsstraffen for diskriminering og ramser opp rasismeparagrafen i Straffeloven. Da jeg ringte til organisasjonen og sa at jeg følte meg truet, sa hun at det bare var ment som en hyggelig opplysning. Men jeg tar det absolutt som en trussel, at vi blir betegnet som rasister, sier Ragnhild Kleven ved Rørestrand camping til Tønsberg Blad.

I brevet som er datert 19. juli ber SMED Rørestrand camping om å “revurdere sin praksis når det gjelder å gi personer med romanibakgrunn adgang til campingplassen.”

Feiltolket

Kleven er sjokkert over at organisasjonen kan dra denne slutningen.

Min mann uttalte “Nå begynner vi å bli lei av sigøynere” til Tønsbergs Blad, og det ble vridd til at det er vår praksis å nekte sigøynere adgang. SMED bør sjekke med oss før de slår fast hva som er vår praksis, sier en oppgitt Kleven.

Hun forteller at det kom en gruppe sigøynere med tre campingvogner og rigget seg til med stoler og bord. Da de ble bedt om å betale og vente til de ble anvist plasser, brukte de slik kjeft at Kleven ba dem om å forlate campingplassen.

Dette dreier seg om en mann som ikke kan kontrollere sitt temperament, ikke om et folkeslag. Det var sigøyneren selv som blandet inn hudfarge og etnisitet i diskusjonen. Han gikk dessuten og kalte flere av de faste gjestene for nazister etter vår krangel, sier Kleven, som understreker at sigøynere fortsatt er velkomne på plassen dersom de oppfører seg ordentlig.

Avventer reaksjon

Vil dere gå til noen motreaksjon?

Vi leste i Aftenposten i begynnelsen av forrige uke at organisasjonen “Selvhjelp for innvandrere og flyktninger” har sendt inn en anmeldelse på oss. Vi venter fortsatt på et brev om det, og avventer hva som skrives i avisene, før vi eventuelt reagerer. Vi har mange uavhengige vitner til det som skjedde her på campingplasser, sier Kleven.

– Beskylder ingen

Juridisk rådgiver Elisabeth Lier Haugseth i SMED understreker at brevet ikke var ment som noen trussel.

– Vi beskylder dem overhodet ikke for å være rasister. Det er stor forskjell på å peke på Straffelovens tydelige bestemmelser om diskriminering, og å kalle noen rasist. Det ligger heller ingen trussel om anmeldelse i brevet, sier hun.

Kleven synes dere burde sjekket saken bedre før dere skrev brevet. Er du enig?

Her bare informerte vi om lovverk på bakgrunn av det vi hadde lest i Tønsbergs Blad. Det burde jo være balansert, for begge parter kom til orde. Men dersom vi skulle bistå med å anmelde forholdet, ville vi gitt saken en grundig juridisk behandling, sier Haugseth.