Ingen flerkulturelle meddommere

0Shares

Det norske meddommersystemet er bygd opp rundt et ideal om at tiltalte i norske rettssaler skal dømmes av likemenn. Utvalget av meddommere skal gi et representativt bilde av befolkningen ellers. Antall innvandrede meddommerne som er utnevnt av kommunestyret i Harstad går raskt å telle: Det finnes ingen.

Nord-Norge verst

Ifølge tall fra Dagbladet er bare 277 av Norges 19.975 meddommere en annen etnisk bakgrunn enn norsk. Det vil si en andel på 1,4 prosent. Borgarting lagmannsrett har den beste representativiteten med 212 legdommere med annen etnisk bakgrunn. Skrinnest er det i Nord-Norge hvor bare sju av nær 1700 lekdommere har minoritetsnavn.