Et medieansvar

0Shares

Nå vil vi i all beskjedenhet påpeke at bildet ikke er så enkelt: Vi har nettopp avsluttet en lengre serie om innvandring, der det nettopp er de positive sidene som er blitt framhevet, skriver Dagbladet.

Men selv om en generell mediekritikk, som den Mushtaq kommer med, sjelden skyter blink, kan nok det overveiende bildet av muslimer i pressen synes å være negativt. Generalsekretær Per Edgar Kokk-vold i Norsk Presseforbund tror dette kommer av at mediene i stor grad mangler kunnskap om feltet.