Solberg fornøyd med færre asylsøkere

0Shares

Utlendingsdirektoratet har nylig presentert en rapport for første halvår som viser at det har vært en nedgang på rundt 45% i antallet asylsøkere sammenlignet med samme periode i 2003. Det har i løpet av årets 6 første måneder kommet 3900 asylsøkere til Norge, mens det i samme periode i fjor kom 7 000 asylsøkere.

– Den kraftige nedgangen i antallet asylsøkere viser at de tiltak vi har satt i verk for å redusere tilstrømningen av personer med grunnløse asylsøknader har fungert, sier Solberg.

Solberg fremhever at det har vært viktig for regjeringen å bevare asylinstituttet, og å gi beskyttelse til personer som har behov for det. De tiltak som er satt i verk har vært rettet mot personer som kommer til Norge av andre grunner enn et reelt beskyttelsesbehov.