Stor ledighet blant somaliere

0Shares

Tall AOF Telemark og Vestfold har innhentet fra Statistisk Sentralbyrå, viser at hele 25 prosent av somaliere bosatt i Norge er arbeidsledige. Det vil si at hver fjerde somalier her til lands står uten fast jobb. Til sammenlikning er arbeidsledigheten i befolkningen totalt mellom fire og fem prosent.

Aetat Telemark har ingen statistikk som viser hvor stor arbeidsledigheten er i de forskjellige befolkningsgruppene i fylket. Men fylkesarbeidssjef Terje Tønnessen viser til at tallene som gjelder på landsbasis, også gjelder i store byer som Skien.

– Dess større språklige og kulturelle barrierer, jo vanskeligere er det å få seg jobb, sier han.

Også avdelingsleder i AOF Telemark og Vestfold, Torhild Jensen, tror arbeidsledigheten blant somaliere i Skien er like høy som blant somaliere i resten av landet, sier Tønnessen til Telemarkavisa.

– Det er ingenting som tilsier at Skien skiller seg ut fra de andre kommunene i landet, sier hun.

Somaliere er den største innvandringsgruppen i Skien. Kommunen har sett hvor store problemer det er å få disse ut i fast arbeid, og håper nå prosjektmidler fra Kommunaldepartementet skal bidra til å finne en løsning på problemet.

Skien kommune oppdaget – nærmest ved en tilfeldighet – at Oslo kommune skal gå i gang med et slikt prosjekt.

– Da vi så at Oslo kommune hadde fått midler gjennom departementet, søkte vi om å få 661 000 kroner, forteller sosialleder i Skien kommune, Jan Gunnar Skoftedalen.

Prosjektet er et samarbeid mellom kommunen og AOF.

– Somaliere er en gruppe som står i fare for å bli ekskludert fra arbeidslivet. Derfor må det gjøres noe, sier Torhild Jensen i AOF Telemark og Vestfold.

Dersom prosjektmidlene innvilges, er tanken å få somalierne selv til å sette ord på problemet.

– Da inviterer vi somaliere med en viss fartstid i Norge til å utarbeide spørsmål og selv finne svarene på hva som hindrer dem i å få seg jobb. Det er viktig at det ikke er norske synsere, men somaliere som kjenner kulturen i sitt hjemland, som uttaler seg, sier Jensen.


Ifølge seniorforsker Ada Engebrigtsen ved NOVA (Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring) er to av de viktigste grunnene til den skyhøye arbeidsledigheten blant somaliere at skolesystemet i det krigsherjede Somalia er svært dårlig utbygd, og at flesteparten av somalierne i Norge ikke har vært her i mer enn fem år.

Ifølge AOF er det større ledighet blant somaliske menn enn blant somaliske kvinner. De siste årene har arbeidsmarkedet i Norge vært trangt, og det gjør det ikke lettere for innvandrere.