Vil tillate avlytting

0Shares

– Jeg er innstilt på å tillate bruk av denne etterforskningsmetoden mot bakmennene i slike saker, sier Dørum til Aftenposten.

Justisministeren vil også drøfte med politidirektøren og Riksadvokaten hva som bør gjøres for å straffe flere menneskesmuglere. Statiststikken fra de siste årene viser at nesten halvparten av disse sakene blir henlagt og at gjerningsmennene når de blir dømt slipper med liten straff.

Allerede for to år siden ba politiet om tillatelse til å drive telefonavlytting av menneskesmuglere. Utspillet førte ikke frem. Nå går det mot en lovendring som åpner for bruk av tiltaket. For bare noen dager siden sendte Riksadvokaten et brev til Justisdepartementet med forslag om å åpne for telefonavlytting.

Dørum sier at bruk av telefonavlytting i slike saker har bred støtte i Stortinget.