Vil ta imot flere flyktninger

0Shares

– Jeg synes absolutt Holmestrand kommune bør kunne ta imot flere flyktninger. I fjor ble det vedtatt å redusere antall flyktninger fra ti til fem, med begrunnelse i at kommunen ikke har økonomi for dette. Dette mener jeg er helt feil, Holmestrand kommune går faktisk med overskudd når det gjelder flyktningmottak, sier Rustad til Tønsberg Blad.

Vi har et godt fungerende apparat for mottak av flyktninger her, og vi er spesielt gode på å ta imot enslige mindreårige. Det er heller ikke problematisk å skaffe flyktninger et sted å bo i kommunen vår. Vi må derfor opprettholde dagens tjenester på dette området og si ja til flere flyktninger, sier Linda Rustad.

Venter

Ifølge regiondirektør Bjørn Holden i UDI Region Øst er det pr. dato ca. 1700 flyktninger som venter på bosetting i Norge.

Og rundt 1000 av disse er enslige, unge menn. Dette gjelder personer som allerede har fått oppholdstillatelse og som nå sitter på mottakene og venter på et sted å bo. Og der kan de dessverre bli sittende veldig lenge, noe som er svært uheldig. Vi vil derfor ta ny kontakt med kommunene i løpet av august for å be om at man gjør en jobb for å få bosatt de 1700 flyktningene så snart som mulig.

Hvordan stiller Vestfold-kommunene seg?

Det er klart det er noe ujevnt fordelt også blant Vestfold-kommunene, men det er også klart at flere av kommunene her er veldig gode på bosetting og er godt i gang med å gripe utfordringen med å bosette enslige som har fått oppholdstillatelse. Et problem her er nok at det er noe knapphet på små boenheter, sier Bjørn Holden.

Gulrot

Det er en økonomisk gulrot for kommunene som velger å ta imot flyktninger. Det gis nemlig nærmere 400.000 kroner i integreringstilskudd over fem år pr. person som blir bosatt.

En av grunnene til at UDI nå vil anmode kommunene om å ta imot flere flyktninger er at man har besluttet å nedlegge 40 asylmottak i løpet av inneværende år.