Ønsker amnesti til ureturnerbare

0Shares

Per i dag er det over 400 personer som oppholder seg ulovlig i Norge, til tross for at de fikk avslag på asylsøknaden for mange år siden, ifølge Politiets utlendingsenhet. Myndighetene har ikke klart å få sendt dem ut av landet. Noen av grunnene til at de fortsatt befinner seg i Norge kan være at hjemlandet deres ikke vil ta dem tilbake, at de nekter å hjelpe til med å skaffe til veie nødvendige dokumenter eller at de er redd for å reise hjem.

Venstre har tidligere ytret ønske om å gi amnesti for barn som har sittet i asylmottak i mer enn tre år. Nå sier nestleder i Venstre, Olaf Thommessen, til NRK at det bør vurderes om også gruppen med ureturnerbare voksne asylsøkere bør få amnesti. Han vil nå ta opp saken i partiet.

Kommunalminister Erna Solberg er imidlertid uenig i at ureturnerbare asylsøkere bør få amnesti.

– Da vil flere nekte å samarbeide om frivillig retur, sier Solberg.