10.000 torturofre i Norge

0Shares

Nora Sveaas har arbeidet med torturofre i mange år, og sier at et hovedproblem er mangel på grunnleggende tillit til systemer. Hun forklarer mistilliten med opplevelser torturofrene har hatt i hjemlandet:

– De har vært del i at mennesker beskyttet av systemer gjør grusomme ting. Dette ødelegger tillitsforholdet til systemer, sier psykologen til NRK.

– Disse menneskene har hatt så ydmykende opplevelser at det preger hverdagen deres, sier Sveaas, som mener opphold på norske asylmottak kan utløse ny skepsis til systemet.

Her oppleves selv små detaljer som ydmykelser, og det vil føles som nye krenkelser fra de som sitter i systemet.

– Manglende kartlegging og hjelp til flyktninger som er blitt torturert, kan gjøre flere av dem farlige, mener Sveaas.