Flere stanses på grensen

0SharesDet dreier seg om utlendinger som mangler penger til å betale for oppholdet i landet, mangler visum, er arbeidssøkende uten tillatelse eller som kommer med falsk eller lånt pass.

Her har antall bortvisninger nesten tredoblet seg fra første halvår 2003 til 2004, fra 12 til 33 saker. Tallene for de mer alvorlige utvisningssakene er mer stabile, her har tallet steget fra 11 i fjor til 13 i år, melder Tønsberg Blad.