Høgskolekurs for morsmållærere

0Shares

Kurset er et av tre høgskolestudier som tilbys i Larvik kommende skoleår, og er kommet i stand gjennom et samarbeid mellom Norskskolen og Høgskolen i Vestfold, skriver Opplandsposten.

— Det er i dag 26 morsmålslærere i Larvik som har fått tilbud om å delta på dette kurset, forteller prosjektleder ved Norskskolen Gro Svolsbru og røper at studietilbudet springer ut av et prosjekt ved Norskskolen kalt «Med flere kulturer».

– Dette fins et studium som allerede er etablert ved Høgskolen i Vestfold, men som ikke vil favne alle. Vi har derfor laget et kurs spesielt for morsmållærerne i Larvik kommune. Kurset er utarbeidet for å lette hverdagen til morsmållærere og for å gi en kompetanseheving i forhold til det daglige arbeidet, sier Svolsbru.