Dårlig integrering av UDI

0Shares

– UDI har et imageproblem overfor innvandrere, mener Erna Solberg (H).

I dag får kommunalministeren overlevert en rapport fra Rambøll Management, som forslår å splitte Utlendingsdirektoratet (UDI) i to. Hensikten er å bedre integreringen av innvandrere i Norge.

Mens UDI beholder reguleringsansvaret, det vil si å behandle asylsøknader og kaste ut de som ikke får være her, skal et nytt kompetansesenter stå for integreringen, forslår rapporten.

Dermed slipper UDI å sitte med to hatter overfor innvandrere, skriver Bergens tidende.


Erna Solberg tror mange innvandrere opplever det som et stengsel at UDI sitter med ansvaret både for å kontrollere og for å integrere dem. Solberg mener direktoratet i dag ikke oppfattes som innvandrernes eget. Det må den nye instansen bli, enten det blir et kompetansesenter eller et nytt direktorat, mener hun.