Etniske forskjeller på arbeidssted

0Shares

Arbeidsledigheten og yrkesinntekten blant førstegenerasjonsinnvandrere de som er født i utlandet av to utenlandskfødte foreldre er over ti prosent for de største innvandrergruppene.

For ingen av de ti gruppene som er undersøkt, er arbeidsledigheten under ti prosent. For somaliere er den helt oppe i 36,9 prosent og for irakere 27,4 prosent. Best ut kommer pakistanere og chilenere med henholdsvis 11,3 og 11,8 prosent, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Publikasjon Fakta om ti innvandrergrupper i Norge av Benedicte Lie, inneholder en mengde fakta som kan gjøre debatter om innvandrere adskillig mer nøkterne og interessante enn synsing og myter alene, skriver Dagens næringsliv.

Den høye ledigheten gir seg utslag i at yrkesinntekten i gjennomsnitt er tilsvarende lav. Mens gjennomsnittet for norske husholdninger var på 440.000 kroner i 2002, var den helt nede i 168.000 kroner for somaliere og 254.000 kroner for tyrkere. I den andre enden finner vi chilenere som med 430.000 kroner er omtrent på linje med det norske gjennomsnittet, og vietnamesere og bosniere som begge ligger i overkant av 400.000 kroner.

Flere selvstendig næringsdrivende

Tallene for andelen selvstendig næringsdrivende. De viser at 5,6 prosent i de undersøkte gruppene er selvstendige, mens det tilsvarende tallet for hele Norge er fire prosent. Det finnes utvilsomt mange forklaringer på dette, blant annet at det er vanskelig å komme inn i det tradisjonelle norske arbeidsmarkedet.

Her er imidlertid spredningen særdeles stor. Blant tyrkere, iranere og pakistanere er andelen selvstendige over fem prosent, mens den for bosniere og srilankere er under to prosent.