Raskere i arbeid med introduksjonsprogram

0Shares

Fafo-rapporten ”Hvordan gikk det etterpå?” viser at deltakere av introduksjonsprogram har raskere overgang til ordinært arbeid sammenliknet med andre nyankomne som ikke har deltatt i introduksjonsprogrammet. Generelt viser dataene at flyktninger som ble bosatt i 1999-2000 kom oftere og raskere i jobb, enn de som ble bosatt i perioden 1997-1998, da forsøkene med introduksjonsordning ennå ikke hadde begynt eller var i en oppstartsfase.

– Det er svært gledelig at Fafos evaluering allerede nå antyder positive effekter av endrete arbeidsmetoder i kommunenes integreringsarbeid. Det blir svært interessant å følge utviklingen framover når introduksjonsordningen blir obligatorisk 1. september 2004, sier Manuela Ramin-Osmundsen, assisterende direktør i UDI, skriver Innvandringsnytt.