Færre søker asyl i Sverige

0Shares

Antallet asylsøkere minsker i hele Europa, særlig i Sverige. Under perioden januar til juli søkte 13 301 personer asyl i Sverige, som er 21% færre enn samme periode i fjor da antallet var 16 791. Den største minskningen står irakerne for. Den gruppen har minsket med 62% i forhold til i fjor og innstrømningen forventes fortsatt å være lav. En annen gruppe som har minsket i antaøl er somaliere. I 2004 har antallet som har søkt seg til Sverige mer enn halvert i forhold til samme periode i fjor. Selv søkende fra Sovjet minsker, med unntak fra Azerbajdzjan og Russland.