Trenger beredskapsgruppe:

Flest asylsøkere fra Europa (INNENRIKS) Utlendingsdirektoratet trekker inn folk utenfra for å intervjue asylsøkere. Aldri før har det kommet så mange asylsøkere til Norge som nå.

Direktør i UDI sier en beredskapsgruppe vil forkorte ventetiden til asylsøkerne.

UDI trenger en beredskapsgruppe for å få ned saksbehandlingskøen. De siste tre månedene har det kommet dobbelt så mange hit til landet som vil ha opphold som samme periode i fjor. I følge tall fra UDI er mer enn halvparten av asylsøkerne som har kommet til Norge til og med september i år fra Europeisk land som Bosnia- Hercegovina, Kroatia og Russland.

Direktør i UDI, Trygve Nordby, sier til NRK at beredskapsordningen skal forkorte ventetiden for asylsøkere i dag, men også kunne settes inn i framtiden når mange asylsøkere kommer til landet samtidig.