UDI effektiviserer: Raskere behandling av søknader om arbeidstillatelser

0Shares

Tidligere har UDI måttet innhente uttalelse fra de lokale fylkesarbeidskontorene for hver enkelt søknad om arbeidstillatelse. Arbeidskontorene har undersøkt hvorvidt behovet for arbeidskraft eventuelt kan dekkes av ledig arbeidskraft i Norge eller ellers i EØS-området, en såkalt behovsprøving.

Forhåndsprøving av arbeidskraftbehov
Fra oktober 2001 foretar Aetat hvert kvartal en forhåndsprøving av arbeidskraftbehov basert på resultatene fra Aetats bedriftsundersøkelse. Det vil dermed i stor grad være norske bedrifters behov for faglært arbeidskraft som styrer hvilke yrker som omfattes av ordningen. For søknader om arbeidstillatelse fra personer med fagutdanning innen yrkene på Aetats liste trenger ikke UDI lenger å innhente uttalelse i hver enkelt sak.

På listen som gjelder fra oktober 2001 finnes blant annet følgende yrkesgrupper:

1. Murere, malere, sveisere, snekkere, tømrere, rørleggere

2. Industrimekanikere, elektrikere, elektronikere og lignende

3. Sivilingeniører, bygg og anlegg

4. Dataingeniører og datateknikere, systemutviklere og programmerere

5. Sivilarkitekter, by- og trafikkplanleggere

6. Tannleger, sykepleiere, omsorgsarbeidere og vernepleiere

I saker hvor arbeidsgiver ikke har innhentet uttalelse fra fylkesarbeidskontoret, må UDI som tidligere selv innhente uttalelse mens søknaden er til behandling.