Innvandrere har høyere utdanningsnivå enn nordmenn

0Shares

– Vi ser at det er en klar sammenheng mellom utdanning og deltagelse i arbeidslivet. De med høy utdanning har høyere yrkesaktivitet, sier forsker Lars Østby i SSB.

Studiet viser også at andre generasjonsinnvandrere tar høyere utdanning enn sine foreldre. Østby understreker viktigheten av dette for videre integrering.

Forskjellene i innvandrergruppene er store. Innvandrere fra Filippinene, Kina, India, Polen og Russland ligger på utdanningstoppen, mens Somalia, Thailand, Tyrkia og Pakistan kommer dårligst ut.