Tøffe tak mot innvandring

0Shares

Det nye mønsteret i den illegale innvandringen krever et tettere samarbeid mellom de europeiske land, mener den påtroppende italienske EU-kommissæren Rocco Buttiglione.

– Folk som søker asyl av økonomiske årsaker, er et voksende problem, sier Buttiglione i flere intervjuer. Den påtroppende EU-kommissæren vil også ha en ny behandling av forslaget om at EU på lengre sikt bygger opp en felles styrke for å sikre vaktholdet langs yttergrensene. En slik styrke kan berøre Norge, som er med i Schengen-samarbeidet, melder Aftenposten.

Den nye EU-toppen tar igjen til orde for at EU samarbeider med naboland i nordafrikanske land som Tunisia og Libya for å håndtere den ulovlige innvandringen, som først og fremst har økonomiske motiver.

Ifølge nyhetsbyråene skal statsminister Silvio Berlusconi i dag møte Libyas leder Muammar al-Gadafi i et forsøk på å samordne kampen mot ulovlig innvandring. Berlusconi hadde på forhånd sendt Italias nasjonale politisjef til Libya for å sondere terrenget.

De to land undertegnet en samarbeidsavtale i fjor, men den er ikke blitt implementert. Den dreier seg om å gi libysk politi opplæring i å bruke utstyr Italia har skaffet til veie for å stanse strømmen av båtflyktninger fra Nord-Afrika til de italienske øyene Lampedusa og Sicilia.

Buttiglione støtter et omstridt forslag fra den tyske innenriksminister Otto Schily om å bygge opp et slags forsvarsverk utenfor Europas grenser for å fange opp menneskestrømmene før de blir et problem ved EUs yttergrenser.

– Vi må spørre transittland om å etablere leirer som kan ta hånd om innvandrere for å gi dem humanitær bistand og orientere dem om jobbutsiktene i Europa, mener Buttiglione. Han tilføyer overfor italienske medier at slike oppsamlingssteder også kan brukes til å luke ut uønskede innvandrere.

Italieneren avviser motforestillinger om at slike innvandringsleirer vil svekke innvandrernes menneskerettigheter.

Utspillet har utløst kritikk blant EU-parlamentarikere, men støter trolig på interesse hos flere av EUs stormakter. Storbritannia lanserte i fjor lignende planer om å bygge opp sentre for innvandrere utenfor EU. Forslaget fikk ingen positiv respons, men sterk kritikk fra Sverige og Finland.

Ble advart

Buttigliones advarsler har vakt oppsikt i Europa og bidratt til å gjøre den hittil anonyme mannen mer kjent. Det kan han trenge, for den konservative italienske politikeren ble nominert av Italias statsminister Silvio Berlusconi til å overta Italias sete i Kommisjonen etter den innflytelsesrike EU-kommissæren Mario Monti.

Buttiglione nyter på langt nær den samme respekt i utlandet som Monti, som ledet EUs konkurransedirektorat i Brussel i fem år – og som attpåtil signaliserte at han var interessert i å fortsette som EU-kommissær.

Liberale EU-parlamentarikere har rettet advarsler til Buttiglione for slike utspill fordi EU-parlamentet tross alt formelt skal godkjenne ham som kommissær i neste måned.

Buttiglione skal lede det raskt voksende arbeidet med å utforme og samordne EUs politikk innenfor justisområdet og i innvandringsspørsmål. Dette er områder der Norge langt på vei er berørt av EUs utvikling gjennom vår tilknytning til Schengen-samarbeidet.