Skryter av å være flinkest til å avvise

0Shares

At antall asylsøkere på den norske grensen nær er halvert det siste året, er ikke oppsiktsvekkende i europeisk sammenheng. Både migrasjonsforskere, norsk utlendingspoliti og Flyktningerådet mener norske myndigheter og Utlendingsdirektoratet (UDI) forsøker å ta æren for en internasjonal trend som vi ikke har noen som helst kontroll over.

Tall fra FNs flyktningkommissær viser at Norge er rangert i Europas nederste sjikt når det gjelder å begrense tilstrømningen av asylsøkere – uavhengig av hvorvidt regjeringens politikk kan legitimeres.

Ifølge Politiets utlendingsenhet (PU) har norsk asylpolitikk en begrenset del av skylden for nedgangen i søkermassen. Særorganet uttaler seg ikke offentlig om politiske spørsmål, men bekrefter overfor Aftenbladet at trenden med færre asylsøkere hovedsakelig skyldes forhold

– Disse spørsmålene skal Kommunal- og regionaldepartementet svare på, sier informasjonsansvarlig Jannicke Stavseng i PU.

Høyre-leder og kommunal- og regionalminister Erna Solberg legger vekt på forhold i Norge når hun kommenterer den ferske asylstatistikken:

– Den kraftige nedgangen i antall asylsøkere viser at de tiltak vi har satt i verk for å redusere tilstrømningen av personer med grunnløse asylsøknader, har fungert, sier Solberg.

UDI bruker samme forklaring.

– Tiltakene myndighetene har satt i verk for å redusere tilstrømningen av asylsøkere uten beskyttelsesbehov, har virket. Også andre europeiske land mottar færre asylsøkere i år enn i fjor, men nedgangen i Norge er mer markert enn i mange andre land, sier assisterende avdelingsdirektør Frode Mortensen i UDI.

Avviser mennesker

Ifølge Flyktningerådet bør regjeringen dempe sin glede over fortreffeligheten av norsk asyl- og innvandringspolitikk.

– Nedgangen skyldes først og fremst internasjonale forhold, men det å være best i klassen til å avvise mennesker på flukt fra krig og hungersnød, synes jeg ikke er noe å skryte av, sier Oddhild Günther, leder for kompetanse- og utviklingsavdelingen i Flyktningerådet.

Günther peker på at Norge deltar i en konkurranse som går i negativ retning, hvor det gjelder å vise et strengest mulig ansikt utad. Günther stiller seg tvilende til om historien vil frikjenne en slik politikk, men hun støtter politikken for å begrense ubegrunnede asylsøknader.

Opposisjonen på Stortinget reagerer på at regjeringens asylpolitikk ikke er utslagsgivende for det reduserte antallet asylsøkere som kommer til landet.

– Dette er svært interessante, nye opplysninger som vi har behov for å sette oss inn i, sier Arbeiderpartiets Karl Eirik Schjøtt-Pedersen til Aftenbladet.

Sosialistisk Venstreparti tror regjeringens innvandringspolitikk er viktig for reduksjonen av mengden asylsøkere.

– På den andre siden skal vi være flau over at Norge ikke viser mer raushet overfor mennesker med reelle behov, sier politisk rådgiver Gro Lindstad i SV.