Skryter av å være flinkest til å avvise

Halveringen av antall asylsøkere første halvår skyldes først og fremst en europeisk trend - ikke norsk asylpolitikk. Det mener forskere, utlendingspoliti og flyktningeråd. Likevel skryter regjeringen av sin restriktive linje.

At antall asylsøkere på den norske grensen nær er halvert det siste året, er ikke oppsiktsvekkende i europeisk sammenheng. Både migrasjonsforskere, norsk utlendingspoliti og Flyktningerådet mener norske myndigheter og Utlendingsdirektoratet (UDI) forsøker å ta æren for en internasjonal trend som vi ikke har noen som helst kontroll over.

Tall fra FNs flyktningkommissær viser at Norge er rangert i Europas nederste sjikt når det gjelder å begrense tilstrømningen av asylsøkere – uavhengig av hvorvidt regjeringens politikk kan legitimeres.

Ifølge Politiets utlendingsenhet (PU) har norsk asylpolitikk en begrenset del av skylden for nedgangen i søkermassen. Særorganet uttaler seg ikke offentlig om politiske spørsmål, men bekrefter overfor Aftenbladet at trenden med færre asylsøkere hovedsakelig skyldes forhold

– Disse spørsmålene skal Kommunal- og regionaldepartementet svare på, sier informasjonsansvarlig Jannicke Stavseng i PU.

Høyre-leder og kommunal- og regionalminister Erna Solberg legger vekt på forhold i Norge når hun kommenterer den ferske asylstatistikken:

– Den kraftige nedgangen i antall asylsøkere viser at de tiltak vi har satt i verk for å redusere tilstrømningen av personer med grunnløse asylsøknader, har fungert, sier Solberg.

UDI bruker samme forklaring.

– Tiltakene myndighetene har satt i verk for å redusere tilstrømningen av asylsøkere uten beskyttelsesbehov, har virket. Også andre europeiske land mottar færre asylsøkere i år enn i fjor, men nedgangen i Norge er mer markert enn i mange andre land, sier assisterende avdelingsdirektør Frode Mortensen i UDI.

Avviser mennesker

Ifølge Flyktningerådet bør regjeringen dempe sin glede over fortreffeligheten av norsk asyl- og innvandringspolitikk.

– Nedgangen skyldes først og fremst internasjonale forhold, men det å være best i klassen til å avvise mennesker på flukt fra krig og hungersnød, synes jeg ikke er noe å skryte av, sier Oddhild Günther, leder for kompetanse- og utviklingsavdelingen i Flyktningerådet.

Günther peker på at Norge deltar i en konkurranse som går i negativ retning, hvor det gjelder å vise et strengest mulig ansikt utad. Günther stiller seg tvilende til om historien vil frikjenne en slik politikk, men hun støtter politikken for å begrense ubegrunnede asylsøknader.

Opposisjonen på Stortinget reagerer på at regjeringens asylpolitikk ikke er utslagsgivende for det reduserte antallet asylsøkere som kommer til landet.

– Dette er svært interessante, nye opplysninger som vi har behov for å sette oss inn i, sier Arbeiderpartiets Karl Eirik Schjøtt-Pedersen til Aftenbladet.

Sosialistisk Venstreparti tror regjeringens innvandringspolitikk er viktig for reduksjonen av mengden asylsøkere.

– På den andre siden skal vi være flau over at Norge ikke viser mer raushet overfor mennesker med reelle behov, sier politisk rådgiver Gro Lindstad i SV.