Nytt senter for traumatiserte flyktninger

0Shares

– Økningen i antall asylsøkere og flyktninger med komplekse sykdomsbilder gjør det helt nødvendig å bygge opp et fungerende nettverk, sier Ingmar Clausen konstituert divisjonsdirektør for psykisk helsevern ved Sykehuset Østfold til Fredrikstad Blad.

Helse Øst har, med bakgrunn i det som har skjedd av tragiske hendelser i Oslo (blant annet trikkedrapet), besluttet å forsere arbeidet med å opprette et regionalt ressurssenter for traumatiserte flyktninger ved Aker universitetssykehus HF.

I tiden frem til senteret er i full drift, skal pasienter med spesielt alvorlige eller kompliserte lidelser kunne ivaretas gjennom et samarbeid med ressurspersoner fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (tidligere en funksjon tillagt Psykososialt senter for flyktninger).