Frykter asylpolitikken blir politisert

0Shares

Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) er svært skeptiske til regjeringens forslag om å opprette en politisk enhet som skal vurdere praksis for asylsøknader.

Bakgrunnen er at regjeringen tidligere i år fikk tilslutning i Stortinget for å ta tilbake instruksjonsmyndigheten over Utlendingsdirektoratet (UDI).

— Det er foruroligende at instruksjonsmyndigheten legges til et departement som aldri forholder seg til enkeltskjebnene. Den til enhver tid sittende statsråd får makten til å avgjøre asylpraksis for ulike nasjonalitetsgrupper potensielt uten å møte en eneste asylsøker. Den primære faglige støtten vil være en enhet i departementet på bare seks personer. På dette grunnlag skal man overstyre et stort og tungt fagorgan som UDI, sier generalsekretær Morten Tjessem i Noas.

— Den nye styringsmodellen fremstår som hensiktsmessig kun ut fra synsvinkelen til en statsråd som ønsker omfattende og hurtig kontroll uten å ha befatning med enkeltmenneskene, sier Tjessem.