Uenige om bosetting av flyktninger

0Shares

Innstillingen til formannskapet gikk på at Horten kommune bør si ja til anmodningen fra Utlendingsdirektoratet (UDI) om å bosette 75 nye flyktninger, skriver gjenggangeren.no. Kommunen bør også opprettholde det eksisterende bofellesskapet for enslige mindreårige flyktninger.

Så langt i 2004 har Horten kommune bosatt 23 personer av et vedtak på 25. Saksbehandler Anne Gro Gotuholt Skjold mener tallene viser at kommunen er i god rute med bosettingen av nye landsmenn.

I dag har boligen for enslige mindreårige fem beboere. Tre personer bor i en bolig for ettervern med noe oppfølging. Gotuholt Skjold mener denne boligen fungerer bra. Alle ungdommene går på skole på dagtid, og de fleste har skaffet seg en praksisplass to ganger i uken.