Teltplass og penger til overs?

0Shares

– Vi kommer til å trenge soveposer også.

Nyvalgt leder for støttegruppen for ureturnerbare asylsøkere, prest Gisle Meling, oppfordrer nok en gang folk om å hjelpe til, skriver Lofotposten.

– Asylantene trenger et sted å sove når de kastes ut fra mottaket, og derfor søker vi nå etter en stor hage eller et annet egnet område.

Meling oppfordrer også folk som har en hybel, eller annet husvære å tilby, om å ta kontakt. Han tviler nemlig på at det er mulig å holde ut så mange høststormer på en teltplass i Lofoten, men ser ingen annen umiddelbar løsning.

Den planlagte teltplassen skal allikevel ikke bare være et sted å oppholde seg, men også et konkret bilde på den asylpolitikken Meling opplever som umenneskelig og lite gjennomtenkt. Han håper kommunalminister Erna Solberg vil overta ansvaret for asylantenes ve og vel etter hvert.