Ny enhet etableres

0Shares

Stortinget behandlet før sommerferien 2004 “Stortingsmelding nr. 21 Om styringsforhold på utlendingsfeltet”. Stortinget sluttet seg til Regjeringens forslag, herunder også at departementet får kompetanse til å gi instrukser om praksis. Departementet vil ikke gå inn i enkeltsaker.

Dette innebærer at departementet må bestille og analysere informasjon fra UDI, sammenlikne med andre land og utarbeide instrukser. Den nye enheten vil få 5 medarbeidere i tillegg til avdelingsdirektør, og det søkes nå etter: