Mela presenteres for FN

0Shares

Hvordan håndterer byer utfordringene omkring økt urbanisering og klasse- og etniske skillelinjer? Hvordan kan kulturelt mangfold i urbane strøk benyttes positivt til å bygge nye, lett tilgjengelige møteplasser?

Dette er noen av en lang rekke spørsmål som debatteres under FN Habitats møte i Barcelona akkurat nå.

– torsdag 16. september – presenterer Stiftelsen Horisont sitt prosjekt “Reclaiming Public Spaces – Mainstreaming Minorities” for FN-møtet. Bakgrunnen er erfaringene med Mela-festivalene i Oslo, som viste at byer har potensiale for å bygge slike møteplasser.

-Det er selvsagt en stor utfordring, ikke bare en anerkjennelse, at

Horisont får være med her. Jeg håper at våre erfaringer kan skape

diskusjoner som kan være nyttige for andre og for oss selv, sier Khalid Salimi fra Horisont på Habitats møte i Barcelona.