– Fremmedfrykten er biologisk

0Shares

Professoren viser til at mennesket er opptatt av territorier og gjør alt for å beskytte disse.

– På den måten har frykten en biologisk forklaring. Det handler mye om det samme som nazistene snakket om; å skaffe seg «lebensraum», påpeker Grünfeld.

– Alle mennesker er konstruert for å leve i små grupper og markere sine revir. I slike territorier finner de sitt eksistensgrunnlag som dyrkes og beskyttes. Dermed utgjør fremmede fra andre territorier en trussel, sier Grünfeld som en forklaring på hvorfor etniske grupper ryker uklar med hverandre.

Sosialmedisineren er pessimist med tanke på integreringen av flerkulturelle, og advarer dem som tror på lettvinte løsninger.

– Integrering er en veldig langsom prosess som går over mange år. Det vi ser nå er at førstegenerasjonsinnvandrere har store problemer med å tilpasse seg, mens andre og tredje generasjonsinnvandrere lettere glir inn i det norske samfunnet, konstaterer Grünfeld.