1,2 milliarder til norskopplæring

0Shares

– Vi vil bevilge 1,2 milliarder kroner til norskopplæring neste år. Det er en tre-fire dobling fra budsjettet i 1997 på 340 millioner kroner, sa hun på et presseseminar i Oslo mandag.

Fylkesmennene skal fordele pengene til kommunene alt etter hvor mange kurs hver enkelt kommune har planlagt.

Personer som får asyl, de som kommer som overføringsflyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag må fra 1. september ta et obligatorisk introduksjonsprogram for å lære norsk og samfunnsfag.

Gratis norskopplæring til personer som kommer til Norge fra land utenfor EØS-området for å jobbe skal det bli slutt på. De skal betale for å følge obligatorisk undervisning i norsk og samfunnsfag i minst 300 timer.