Dårlig samvittighet ved nødhjelp

0Shares

Kraftsalven kommer fra Senterpartiets stortingsrepresentant Magnhild Meltveit Kleppa. Hun er i harnisk over at statssekretær Kristin Ravnanger i Arbeids- og Sosialdepartementet (ASD) sa seg overrasket over at asylsøkere som er kastet ut av asylmottak ikke får penger til mat på sosialkontorene, skriver Dagsavisen.

— Regjeringen har selv lagt opp til en innstramming som har ført til denne praksisen, mener Meltveit Kleppa og viser til forslag til ny forskrift om utenlandske statsborgeres rett til sosialhjelp som i mars ble sendt på høring fra Sosialdepartementet.

Den nye forskriften er ventet i løpet av høsten, ifølge ASD. I forslaget som ble sendt på høring, heter det blant annet:

«Når personer som oppholder seg i Norge kommer i en kritisk situasjon, eller svake grupper, for eksempel barn, helt uforskyldt havner i en håpløs situasjon bør det være adgang til å gi hjelp. En åpning for å ta hensyn til dette imøtekommes da retten til akutt, livsnødvendig hjelp består uavhengig av oppholdets lovlighet.»

— Presisjonsnivået i forhold til hvem som kan ha mulighet til sosialhjelp er så høyt at det ser ut til at sosialkontorene kun får gi hjelp om det står om livet. Ellers bør de få dårlig samvittighet om de ikke handler i samsvar med myndighetenes vedtak, kommenterer Meltveit Kleppa.