Kraftig økning i integreringstilskuddet

0Shares

Introduksjonsprogrammet ble obligatorisk fra 1. september 2004, noe som kan bety merarbeid for kommunene. Regjeringen har derfor prioritert å øke den delen av tilskuddet som gis de første to årene etter bosetting. Regjeringen vil også gi et større tilskudd for bosetting av voksne enn for barn.

– Jeg mener dette er riktig både for å gjøre det enklere å bosette de som i dag blir sittende lengst i mottak, og fordi introduksjonsordningen gjelder voksne personer, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg. Integreringstilskuddet som gis over en periode på fem år, er derfor foreslått økt fra 393 000 kroner til 432 000 kroner for voksne og til 412 000 kroner for barn. Bostøtteordningen er også utvidet til å gjelde innvandrere som får introduksjonsstøtte. Denne bostøtten skal medvirke til at innvandrerne blir raskere bosatt og dermed blir raskere etablert i lokalmiljøet.

– Økningen i integreringstilskuddet og økt bevilgning til norskopplæring for voksne innvandrere vil gi kommunene bedre rammevilkår til å bosette flyktninger og til å gjennomføre det obligatoriske introduksjonsprogrammet, sier Erna Solberg.