”Ingen her vet at jeg ikke tør sove”

0Shares

Alt i alt kom det 916 enslige asylsøkere under 18 år til Norge i 2003. Omkring 10 prosent var under 15 år. Gruppa er svært uensartet, men mange av dem kommer fra områder med krig og konflikter, og de har ofte reist lenge alene før de kommer til Norge. Redd Barnas rapport baseres på intervjuer med 97 barn fra fem mottak.

Redd Barna konkluderer med at enslige mindreårige asylsøkere er annenklasses barn i Norge. De lever under forhold som ikke ville blitt godkjent for barn under omsorg av barnevernet. Mye av dette skyldes underbemanning. Økonomien deres var også så dårlig at det gikk ut over kosthold og helse. Den formelle rettssikkerheten til barna er likeledes langt dårligere enn for andre barn.