– Daglig utsatt for lovbrudd

– Men vi ønsker å sikre at alle mottakene drives etter gjeldende lover og regler, sier Solberg.

Ifølge Gro Brækken blir FNs barnekonvensjon, som nå er norsk lov, brutt hver eneste dag overfor mindreårige barn i norske asylmottak. Det blir også barnevernsloven, og det er ikke akseptabelt, sier hun.

Mandag la Redd Barna fram en rapport som organisasjonen har utarbeidet på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Rapporten skisserer en ny tilsynsmodell for mindreårige i asylmottak, men avslører samtidig uverdige forhold og angivelige lovbrudd mot barn i mottak.