Dårlig saksbehandling

0Shares

Britisk Amnesty har gransket saksbehandlerne og funnet at 20 prosent av sakene må omgjøres. En tilsvarende undersøkelse burde gjøres i Norge, sier Rune Berglund Steen i NOAS (Norsk Organisasjon for Asylsøkere).

– Dårlig saksbehandling skyldes manglende kunnskaper fra de ansatte i immigrasjonstjenesten, sier Rachel Witkins, om hvordan Innenriksdepartementets saksbehandling svikter flyktningene. Hun har skrevet brosjyren «Get it Right», der hun dokumenterer at saksbehandlingen av flyktninger er altfor dårlig.


En forskjell på norske og britiske forhold er at britene bruker fengselsliknende institusjoner, for å internere både voksne og barn som søker asyl.

Et av de hovedpunktene som FNs høykommissær for flyktninger har kritisert britene for, er at så mange – også barn – settes i fengsel for å hindre at de gjemmer seg når de skal utvises.

26. juni i år opplyste Innenriksdepartementet at det var 60 barn internert, dobbelt så mange som i mars.