Halvparten av innvandrerne uten jobb

0Shares

Forsker Lars Østby i Statistisk sentralbyrå mener årsaken er at det er vanskelig for mange innvandrere å komme inn på arbeidsmarkedet.

– Siden det er så vanskelig for mange innvandrere å komme inn på arbeidsmarkedet, er deres inntekter mye lavere enn resten av befolkningens, og det er gjennomgående større husholdninger som skal forsørges på denne lavere inntekten, skriver forsker Lars Østby i en pressemelding fra SSB.

Innvandrerne i Norge utgjør rundt sju prosent av befolkningen. Halvparten av dem kommer fra land i den tredje verden. Inkluderer man innvandrere fra Øst-Europa, utgjør de 70 prosent av innvandrerbefolkningen og 5,1 prosent av befolkningen i alt. Ganske nøyaktig 100 000 av innvandrerne har sin bakgrunn i vestlige land. Sett under ett er gruppen ”innvandrere” så sammensatt at den sjelden utgjør en god analytisk enhet, påpeker rapporten fra SSB.

Dette er noen av hovedpoengene i notatet “Innvandrere i Norge – Hvem er de, og hvordan går det med dem?” som er utgitt av SSB på oppdrag av Kommunal og regionaldepartementet. Publikasjonen utgjør et kunnskapsgrunnlag for Stortingsmeldingen om innvandrerne som ble lagt fram fredag 1. oktober.