Ekteskap og antall barn varierer

0Shares

Rapporten viser at det er nær sammenheng mellom migrasjonen, ekteskap og familieetablering.

Analysene avslører store forskjeller i hyppigheten av ekteskapsinngåelse etter innvandring blant kvinner med ulik landbakgrunn. Dette viser blant annet at migrasjon og ekteskap har en nær sammenheng i noen grupper, og i enkelte tilfeller også at uten ekteskap ingen innvandring. For andre kan migrasjonen være knyttet til studier og jobb, eller at kvinnene kommer til Norge som flyktninger.

Ulik påvirkning

At det er store forskjeller i hyppigheten av ekteskapsinngåelse blant kvinner som er vokst opp i Norge med ulik landbakgrunn tyder på at det er forskjeller i de kulturelle preferansene knyttet til giftermål. Det kan også være ulikt i hvilken grad de unge jentene er påvirket av preferanser og atferd fra foreldrenes opprinnelsesland, og det som skjer i det norske samfunnet.

At det er store forskjeller i første, tredje og fjerde fødselshyppigheten blant kvinner med ulik landbakgrunn tyder på at det er store forskjeller i aldersplasseringen av når kvinnene blir mødre for første gang, og at det er store forskjeller mellom gruppene i hvor mange som får store barneflokker.

At det er større forskjeller i aldersplasseringen av giftermålet enn i første fødsler blant kvinner med barndom i Norge tyder på at det er større kulturelle forskjeller i synet på ekteskapet enn på barnefødsler.

At det er større forskjeller i aldersplasseringen av første fødsler blant kvinner som innvandret som voksne enn blant kvinner med barndom i Norge må ses i sammenheng med den nære sammenhengen mellom migrasjon og ekteskap i en del grupper, og at mange derfor raskt vil få barn etter at de flytter til Norge.

Kilde: SSB